Last updated: 30 March 2005

Welcome to the WWIS

Click here for Swedish

The WWIS (Well Woman's Information Service) is a free-to-use service aimed at publishing valuable health information on topics relating mainly to Natural Progesterone and, in particular, the pioneering work by American Dr John Lee MD in making known the benefits of supplementing with natural progesterone cream.

Such work has revolutionised the health of many women, particularly during menopause.

Natural progesterone significantly reduces symptoms such as weight gain, heavy bleeding and mood swings and offers protection against osteoporosis and heart disease. It is also effective for many other hormone-related conditions such as menstrual problems, PMS, endometriosis, ovarian and uterine cysts, fibroids, fertility problems, low sex drive, breast lumps.

The study and application of Natural Progesterone is further discussed in our FAQ section and on our information pages.

You can also read interviews relating to these subjects by clicking here.

To contact the WWIS, please go to our contact page

Välkommen till WWIS

WWIS (Well Woman´s Informations Service) är en service ni kan använda som är ämnad att publicera värdefull hälsoinformation framför allt det som relateras till Naturligt Progesteron och speciellt det som handlar om pionjärläkaren Dr John Lee MD´s arbete för att sprida den hälsobringande nyttan av tillskott av Naturlig Progesteron-kräm.

Detta arbete har revolutionerat många kvinnors hälsa, speciellt under klimakteriet.

Naturligt Progesteron reducerar märkbart symptom som viktökning, kraftiga blödningar och humörsvängningar och erbjuder skydd mot benskörhet och hjärtsjukdom. Det är också effektivt mot andra hormon-relaterade problem som mens-problem, PMS, endometrios, äggstocks- och livmodercystor, fibroider, fertilitetsproblem, låg sexlust, knölar i brösten.

Hur man använder Naturligt Progesteron diskuteras vidare i vår avdelning med frågor och svar FAQ och på våra informationssidor.

Du kan även läsa intervjuer som relaterar till dessa ämnen genom att klicka här.

Att kontakta WWIS, var vänlig gå till vår kontaktsida.

Ofta förekommande frågor

Information om Naturligt Progesteron

Intervjuer


.